Hotine: 0942822123
THỜI GIAN LÀM VIỆC
Thứ Hai - CN: 5.00 - 18.00
TƯ VẤN HỖ TRỢ
0942822123

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Phương châm hoạt động

 
cuakinhthongminh.vn xác định rõ tiêu chí ngay từ những ngày đầu thành lập là đặt chữ tín lên vị trí quan trọng nhất để có thể phục vụ và cống hiến lâu dài cho ngành. Cam kết sẽ đem lại sự tư vấn chính xác, trung thực nhất với chất lượng và hiệu quả.
 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY

Trí tuệ, sáng tạo là nền móng.
Con người là tài sản vô giá.
Sự đoàn kết và tính chuyên nghiệp là phương pháp làm việc.
Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng đầu của Công ty.
Cơ hội thăng tiến, quyền lợi chỉ dựa trên sự nỗ lực và đóng góp của mỗi thành viên.

 

QUAN ĐIỂM THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Luôn hoàn thành các dự án đúng thời hạn với chất lượng tốt.
Chỉ thực hiện việc lập trình khi đã xác định rõ toàn bộ các yêu cầu của khách hàng.
Luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu.
Áp dụng và tuân thủ triệt để các quy trình, phương pháp quản trị dự án.
Áp dụng các công nghệ mới nhất nhưng phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

 

TIỀM LỰC CON NGƯỜI

cuakinhthongminh.vn có đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật tài năng, tuổi trẻ và nhiệt huyết, đủ khả năng thực hiện nhiều dự án phức tạp với các đối tác
Tổng số cán bộ nhân viên: 100% có trình độ đại học và trên đại học.